Jozua 24


JOZUA 24


Jozua was eigenlijk een soort papa van het volk in dit hoofdstuk. Een vader hoort zijn kind normen en waarden aan te leren, een vader leert zijn kind (Vaak) aan wat hij zelf gelooft, een vader hoort een kind te kunnen overtuigen waarom iets goed/fout is, maar hij hoort zijn kind ook zelf te laten kiezen. Jozua deed precies hetzelfde. Hij gaf duidelijk aan wat God tegen hem zei, hij vervolgde met het feit dat hij en zijn familie (hee een papa!) dit geloven. En Jozua volgt met de vraag waar het volk zelf voor kiest, wat zij gaan geloven.

En net als een kind, die al snel zijn vader zal geloven of mee zal gaan in de mening van zijn vader, volgt het volk Jozua en geven ze aan voor God te kiezen.
En misschien is het wel de hoop van elke vader, dat de dingen die hij over probeert te brengen aan zijn kind nog blijven beklijven, ook als hij niet meer in het leven van het kind is. Als een vader overlijdt, of als een kind opgroeit en uit huis gaat. Ook dit is bij Jozua het geval.. Jozua overlijdt, wordt begraven en verdwijnt dus uit het leven van het volk. Maar ze gaan niet opeens losbandig leven of alles loslaten wat Jozua hen geleerd heeft. Nee: ‘Zolang Jozua leefde diende het volk de HEER. Ook na zijn dood bleven ze de HEER dienen zolang de stammen werden aangevoerd door Jozua’s leeftijdsgenoten, die getuige waren geweest van de grootse daden die de HEER voor Israël had verricht.’

Advertenties