Johannes 6

“Het is echt niks. Het stelt toch echt niks voor.. Wat zou Hij dáár nou aan hebben? Dat helpt Hem geen meter vooruit en ik ben m’n brood en vis dan kwijt..”. Dat schoot allemaal door zijn hoofd. Niet heel gek, als er zoveel mensen voor je zitten.. Hij was al gaan staan en in de richting van Jezus aan het lopen, maar iets hield hem een beetje tegen..  Hij had maar vijf broden en twee vissen.. en je had die menigte mensen moeten zien.. Niemand zag hem trouwens staan, hij liep tussen alle mensen door, werd een paar keer in zijn zij gebeukt door de drukte aan mensen en kwam uiteindelijk een beetje vooraan..

Alle gedachten die daarnet nog zo hard door zijn hoofd vlogen waren stil. Hij trok de eerste de beste persoon waarvan hij wist dat die bij Jezus hoorde aan zijn jas. Andreas draaide zich om, luisterde met een half oor naar wat hij zei en keerde terug naar Jezus. Hij had geen flauw idee of Andreas er wat mee zou gaan doen.. Volwassenen luisteren toch zo vaak maar half naar wat een kind zegt.. Op een gegeven moment voelde hij iemand kijken. Hij keek op en zag Jezus hem aanstaren. Alle gedachten die daarnet zo heerlijk stil waren begonnen meteen weer: “Oh, Hij zal ook wel denken.. Hij heeft toch niks aan zo weinig eten.. en dan kom ik Hem ook nog eens in Zijn tijd storen.. Als iedereen dat zou doen..”. Maar hij hoorde Jezus tegen zijn discipelen praten.. Hij ving maar flarden op.. “gras, … zitten, …”. Achter zich ging de hele meute mensen op de grond zitten en hij hoorde Jezus voor het eten bidden. “Welk eten?! Mijn eten, dat is toch veel te weinig?!”.

Hij heeft met open mond staan kijken. Zijn vijf broden, en zijn twee vissen, die van zo weinig nut leken, hebben de magen van iedereen gevuld. Het was magisch. Hij keek naar Jezus, en Jezus keek terug en gaf een knipoog. En in die ene knipoog zat liefde, zat vertrouwen en zat ‘jij bent genoeg, ook jij hebt nut!”. Dat zal hij nooit vergeten.

Advertenties